Om oss

Jag som driver BEA-pedagogik har arbetat i många år som klasslärare och senare som speciallärare i grundskolan och är utbildad montessoripedagog. BEA-pedagogik står för Barnens Eget Arbete.

Montessoripedagogiken ligger mig varmt om hjärtat. Jag tror nämligen att man måste arbeta med kroppen för att det ska fastna i knoppen. Eleverna kan återvända till det laborativa materialet för att arbeta med det flera gånger ända tills man förstår. Materialet finns där, klart att användas.

Alla barn har glädje av montessorimaterial, från förskolan och vidare upp genom grundskolan. För barn med särskilda behov är det ovärderligt. Dessutom har jag märkt att det stärker koncentrationsförmågan hos de barn som ofta tappar tråden när lektionerna blir för abstrakta.

Modern forskning stödjer Maria Montessoris pedagogik. Laborativt material främjar barnens egna tankegångar när de får möjlighet att bygga en brygga från det konkreta över till det abstrakta.

På vår utställning kan du prova på att arbeta med de fina, hållbara och bra laborativa materialen.